RoháčekPríslovia4,4

Príslovia 4:4

A vy­učoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srd­ce mojich slov; os­tríhaj moje pri­kázania a ži.


Verš v kontexte

3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.
4 A vy­učoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srd­ce mojich slov; os­tríhaj moje pri­kázania a ži.
5 Nadobud­ni múd­ros­ti, nadobud­ni roz­um­nos­ti; nezabud­ni ani sa ne­od­chýľ od rečí mojich úst.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A vy­učoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srd­ce mojich slov; os­tríhaj moje pri­kázania a ži.

Evanjelický

4 učil ma a vravel mi: Nech sa tvoje srd­ce opiera o moje slová. Za­chovávaj moje príkazy a budeš žiť.

Ekumenický

4 poúčal ma a vravel mi: Tvoje srd­ce nech sa pev­ne drží mojich slov, za­chovávaj moje príkazy a budeš žiť.

Bible21

4 Když učíval mne otec, říkal: „Moje slova si vez­mi k srdci, dbej na mé příka­zy a bu­deš žít.