RoháčekPríslovia4,5

Príslovia 4:5

Nadobud­ni múd­ros­ti, nadobud­ni roz­um­nos­ti; nezabud­ni ani sa ne­od­chýľ od rečí mojich úst.


Verš v kontexte

4 A vy­učoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srd­ce mojich slov; os­tríhaj moje pri­kázania a ži.
5 Nadobud­ni múd­ros­ti, nadobud­ni roz­um­nos­ti; nezabud­ni ani sa ne­od­chýľ od rečí mojich úst.
6 Ne­opus­ti jej, a bude ťa os­tríhať; miluj ju, a bude ťa striezť.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Nadobud­ni múd­ros­ti, nadobud­ni roz­um­nos­ti; nezabud­ni ani sa ne­od­chýľ od rečí mojich úst.

Evanjelický

5 Zís­kavaj múd­rosť, zís­kavaj roz­um­nosť; nezabúdaj na ne a ne­od­chyľuj sa od rečí mojich úst!

Ekumenický

5 Zís­kaj múd­rosť, nadobud­ni roz­um­nosť, nezabud­ni na moje slová a ne­odk­loň sa od nich.

Bible21

5 Zís­kej moud­rost, ro­zum­nost získej, má slova ne­za­po­meň, ne­zko­mol.