RoháčekPríslovia4,23

Príslovia 4:23

Nado všet­ko, čo treba strážiť, strež svoje srd­ce, lebo z neho po­chádza život.


Verš v kontexte

22 Lebo sú životom tým, ktorí ich naj­dú, a celému ich telu lekár­stvom.
23 Nado všet­ko, čo treba strážiť, strež svoje srd­ce, lebo z neho po­chádza život.
24 Od­stráň od seba pre­vrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 Nado všet­ko, čo treba strážiť, strež svoje srd­ce, lebo z neho po­chádza život.

Evanjelický

23 So všemožnou bdelosťou chráň si srd­ce, lebo z neho pramení život.

Ekumenický

23 Pri pl­nej os­tražitos­ti si stráž srd­ce, lebo z neho vy­chádza život.

Bible21

23 Pře­devším dobře chraň své srd­ce – právě z něj vše­chen život vy­chází.