RoháčekPríslovia30,9

Príslovia 30:9

aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

8 már­nosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohat­stva mi nedaj; živ ma po­kr­mom podľa mojej po­treby,
9 aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.
10 Ne­osoč sluhu pred jeho pánom, aby ti ne­zlorečil, a ty by si sa pre­hrešil!

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

9 aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.

Evanjelický

9 aby som sa ne­presýtil a nezap­rel Ťa, aby som ne­povedal: Kto je Hos­podin? alebo aby som ne­schudob­nel a nek­radol, a tak ne­potupil meno svoj­ho Boha.

Ekumenický

9 aby som sa ne­presýtil, nezap­rel ťa a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Aby som ne­schudob­nel a nek­radol a ne­zne­uc­til tak meno svoj­ho Boha.

Bible21

9 abych tě přesy­cen ne­zra­di­la nikdy neře­kl: „Kdo je Hospodin?“ Též abych ne­kra­dl, jsa v nouzi, a Boží jméno netu­pil.