RoháčekPríslovia25,26

Príslovia 25:26

Pošliapaný prameň a zkazený zdroj, to je spravedlivý, ktorý sa kláti pred bez­božným.


Verš v kontexte

25 Studená voda čer­stvá na vy­práh­lu dušu a dob­rá zvesť z ďalekej zeme.
26 Pošliapaný prameň a zkazený zdroj, to je spravedlivý, ktorý sa kláti pred bez­božným.
27 Jesť mnoho medu nie je dob­re, tak vyhľadávať vlast­nú slávu nie je slávou.

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

26 Pošliapaný prameň a zkazený zdroj, to je spravedlivý, ktorý sa kláti pred bez­božným.

Evanjelický

26 Spravod­livý, čo sa za­kolíše pred bez­božným, je ako skalené žried­lo a skazený prameň.

Ekumenický

26 Ako zmútený prameň a znečis­tená studňa je spravod­livý, čo ustupuje bez­božníkovi.

Bible21

26 Za­kalený je pra­men, stud­na zkažená, když sprave­dlivý před niče­mou ko­lísá.