RoháčekPríslovia20,13

Príslovia 20:13

Ne­miluj spán­ku, aby si ne­schudob­nel; ot­vor svoje oči a na­sýť sa chleba.


Verš v kontexte

12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hos­podin.
13 Ne­miluj spán­ku, aby si ne­schudob­nel; ot­vor svoje oči a na­sýť sa chleba.
14 Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a keď odíde, vtedy sa chváli.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 Ne­miluj spán­ku, aby si ne­schudob­nel; ot­vor svoje oči a na­sýť sa chleba.

Evanjelický

13 Ne­miluj spánok, aby si ne­schudob­nel, ot­vor oči a na­sýtiš sa chleba.

Ekumenický

13 Ne­miluj spánok, aby si ne­schudob­nel, ale maj oči ot­vorené a na­sýtiš sa chlebom.

Bible21

13 Ne­mi­luj spánek, ať nezchudneš; otevři oči, ať se na­sytíš.