RoháčekPríslovia20,12

Príslovia 20:12

Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hos­podin.


Verš v kontexte

11 Už i chlapča sa po­zná po svojich skut­koch, či je čis­té alebo či je spraved­livé jeho dielo.
12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hos­podin.
13 Ne­miluj spán­ku, aby si ne­schudob­nel; ot­vor svoje oči a na­sýť sa chleba.

späť na Príslovia, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 Ucho, ktoré čuje, a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hos­podin.

Evanjelický

12 Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hos­podin.

Ekumenický

12 Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hos­podin.

Bible21

12 Slyšící ucho, vi­dou­cí oko – o­bo­jí uči­nil Hos­po­din.