RoháčekPríslovia16,27

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:27

Nešľachet­ný muž beliálov kope zlé, a na jeho rtoch je niečo jako spaľujúci oheň.


Verš v kontexte

26 Pracovitá duša pracuje sebe, lebo takého človeka pobádajú jeho ús­ta.
27 Nešľachet­ný muž beliálov kope zlé, a na jeho rtoch je niečo jako spaľujúci oheň.
28 Pre­vrátený človek roz­sieva svár, a pletichár roz­lučuje priateľov.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

27 Nešľachet­ný muž beliálov kope zlé, a na jeho rtoch je niečo jako spaľujúci oheň.

Evanjelický

27 Naničhod­ník chys­tá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň.

Ekumenický

27 Ničom­ný človek snuje zlo, na jeho perách je akoby blčiaci oheň.

Bible21

27 Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál.