RoháčekPríslovia16,28

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:28

Pre­vrátený človek roz­sieva svár, a pletichár roz­lučuje priateľov.


Verš v kontexte

27 Nešľachet­ný muž beliálov kope zlé, a na jeho rtoch je niečo jako spaľujúci oheň.
28 Pre­vrátený človek roz­sieva svár, a pletichár roz­lučuje priateľov.
29 Ukrut­ný človek mámi a zvádza svoj­ho blížneho a vedie ho ces­tou nie dob­rou.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­vrátený človek roz­sieva svár, a pletichár roz­lučuje priateľov.

Evanjelický

28 Zvrátený človek vy­voláva svár a ohovárač roz­lučuje priateľov.

Ekumenický

28 Zvrátený človek vy­voláva zvadu, ohovárač roz­deľuje dôver­ných priateľov.

Bible21

28 Zvrácený člověk roz­sívá sváry, pomlouvač ro­ze­štve i dob­ré přá­te­le.