RoháčekPríslovia16,26

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:26

Pracovitá duša pracuje sebe, lebo takého človeka pobádajú jeho ús­ta.


Verš v kontexte

25 Niek­torá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec ces­tami smr­ti.
26 Pracovitá duša pracuje sebe, lebo takého človeka pobádajú jeho ús­ta.
27 Nešľachet­ný muž beliálov kope zlé, a na jeho rtoch je niečo jako spaľujúci oheň.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

26 Pracovitá duša pracuje sebe, lebo takého človeka pobádajú jeho ús­ta.

Evanjelický

26 Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hlad­né ús­ta ho po­háňajú.

Ekumenický

26 Nadšenie robot­níka pracuje za neho, po­hýnajú ho jeho hlad­né ús­ta.

Bible21

26 Člověk ná­deničí, pro­tože musí, jeho vlastní hlad ho po­hání.