RoháčekObediáš1,12

Obediáš 1:12

A p­reto sa nedívaj na deň svoj­ho brata, na deň jeho nešťas­tia ani sa neraduj nad syn­mi Júdovými v deň ich za­hynutia ani nerozt­váraj naširoko svojich úst v deň úz­kos­ti.


Verš v kontexte

11 Toho dňa, ktorého si stál na­proti, toho dňa, ktorého cudzin­ci zajímali jeho voj­sko, a keď cudzozemci vošli do jeho brán a o Jeruzalem hádzali los, aj ty si bol ako jeden z nich. 12 A p­reto sa nedívaj na deň svoj­ho brata, na deň jeho nešťas­tia ani sa neraduj nad syn­mi Júdovými v deň ich za­hynutia ani nerozt­váraj naširoko svojich úst v deň úz­kos­ti. 13 Ne­voj­di do brány môj­ho ľudu v deň ich zkazy; nedívaj sa i ty na jeho zlé v deň jeho zkazy; ani ne­vys­tri s­vojej ruky na jeho imanie v deň jeho zkazy.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A p­reto sa nedívaj na deň svoj­ho brata, na deň jeho nešťas­tia ani sa neraduj nad syn­mi Júdovými v deň ich za­hynutia ani nerozt­váraj naširoko svojich úst v deň úz­kos­ti.

Evanjelický

12 Tak nekochaj sa na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdej­cami v deň ich záhuby.

Ekumenický

12 Nekochaj sa teda na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdov­cami v deň ich záhuby.

Bible21

12 Ne­ko­chej se nad bra­t­rem svýmv den jeho neštěstí! Neraduj se nad jud­ský­mi synyv den je­jich záhuby! Nevychloubej se to­likv den soužení!