EvanjelickýObediáš1,12

Obediáš 1:12

Tak nekochaj sa na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdej­cami v deň ich záhuby.


Verš v kontexte

11 V deň, keď si sa po­stavil proti ne­mu, v deň, keď cudzin­ci zajímali jeho voj­sko a cudzozem­ci vošli mu do brán a o Jeruzalem losovali, aj ty si bol jed­ným z nich. 12 Tak nekochaj sa na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdej­cami v deň ich záhuby. 13 Ne­vchádzaj do brány môj­ho ľudu v deň jeho skazy, ani sa nekochaj z jeho nešťas­tia v deň jeho skazy, ne­vzťahuj ruku na jeho imanie v deň jeho skazy.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A p­reto sa nedívaj na deň svoj­ho brata, na deň jeho nešťas­tia ani sa neraduj nad syn­mi Júdovými v deň ich za­hynutia ani nerozt­váraj naširoko svojich úst v deň úz­kos­ti.

Evanjelický

12 Tak nekochaj sa na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdej­cami v deň ich záhuby.

Ekumenický

12 Nekochaj sa teda na svojom bratovi v deň jeho nešťas­tia, neraduj sa nad Júdov­cami v deň ich záhuby.

Bible21

12 Ne­ko­chej se nad bra­t­rem svýmv den jeho neštěstí! Neraduj se nad jud­ský­mi synyv den je­jich záhuby! Nevychloubej se to­likv den soužení!