Roháček4. Mojžišova4,8

4. Mojžišova 4:8

Numeri

Pre­strú na to rúcho z červca, dvak­rát far­beného, a pri­kryjú to po­kryvou z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory.


Verš v kontexte

7 A na stôl tvári Hos­podinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a dajú naň misy, lyžice, kon­vice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom. 8 Pre­strú na to rúcho z červca, dvak­rát far­beného, a pri­kryjú to po­kryvou z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory. 9 A vez­mú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a po­kryjú sviet­nik svet­la, jeho lam­py, jeho štip­ce na čis­tenie a jeho dusít­ka i všet­ky nádoby na jeho olej, ktorými mu slúžia.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­strú na to rúcho z červca, dvak­rát far­beného, a pri­kryjú to po­kryvou z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory.

Evanjelický

8 nech pre­strú na to kar­mazínové rúcho, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú žr­de.

Ekumenický

8 Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

Bible21

8 Na to vše pak roz­pro­střou pře­hoz z šar­la­tové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a pro­vléknou tyče.