Evanjelický4. Mojžišova4,8

4. Mojžišova 4:8

Numeri

nech pre­strú na to kar­mazínové rúcho, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú žr­de.


Verš v kontexte

7 Na stôl na pred­kladané chleby pre­strú rúcho z mod­rého pur­puru a dajú naň misy, pan­vice na kadid­lo, kan­vice a čaše na úliat­bu ; po­svät­ný chlieb nech je stále na ňom; 8 nech pre­strú na to kar­mazínové rúcho, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú žr­de. 9 Po­tom vez­mú rúcho z mod­rého pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, jeho kliešte, jeho misy na uhlíky a všet­ky nádoby na olej, ktorými vy­konávajú službu pri ňom;

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­strú na to rúcho z červca, dvak­rát far­beného, a pri­kryjú to po­kryvou z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory.

Evanjelický

8 nech pre­strú na to kar­mazínové rúcho, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú žr­de.

Ekumenický

8 Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

Bible21

8 Na to vše pak roz­pro­střou pře­hoz z šar­la­tové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a pro­vléknou tyče.