Ekumenický4. Mojžišova4,8

4. Mojžišova 4:8

Numeri

Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de.


Verš v kontexte

7 Na stôl pre po­svät­né chleby pre­strú rúcho z fialového pur­puru a dajú naň misy, čaše, obet­né mis­ky a kan­vice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb. 8 Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 9 Po­tom vez­mú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, nožnice na knôty, pan­vice na oheň a všet­ky nádoby na olej, ktoré sa po­užívajú pri jeho ob­sluhe.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­strú na to rúcho z červca, dvak­rát far­beného, a pri­kryjú to po­kryvou z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory.

Evanjelický

8 nech pre­strú na to kar­mazínové rúcho, pri­kryjú ho pri­krýv­kou z jaz­večej kože a vo­vlečú žr­de.

Ekumenický

8 Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

Bible21

8 Na to vše pak roz­pro­střou pře­hoz z šar­la­tové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a pro­vléknou tyče.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček