Roháček4. Mojžišova4,7

4. Mojžišova 4:7

Numeri

A na stôl tvári Hos­podinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a dajú naň misy, lyžice, kon­vice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom.


Verš v kontexte

6 A dajú na to pri­krývad­lo z jazvečej kože a na to na vrch pre­strú rúcho zo samého hy­acin­tovomod­rého po­stavu a vo­vlečú sochory. 7 A na stôl tvári Hos­podinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a dajú naň misy, lyžice, kon­vice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom. 8 Pre­strú na to rúcho z červca, dvak­rát far­beného, a pri­kryjú to po­kryvou z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A na stôl tvári Hos­podinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a dajú naň misy, lyžice, kon­vice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom.

Evanjelický

7 Na stôl na pred­kladané chleby pre­strú rúcho z mod­rého pur­puru a dajú naň misy, pan­vice na kadid­lo, kan­vice a čaše na úliat­bu ; po­svät­ný chlieb nech je stále na ňom;

Ekumenický

7 Na stôl pre po­svät­né chleby pre­strú rúcho z fialového pur­puru a dajú naň misy, čaše, obet­né mis­ky a kan­vice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.

Bible21

7 Po­tom pro­střou pře­hoz z mod­ré látky na sto­le chle­bů pře­dložení a na něj roz­loží mísy, po­hárky, číše a konvice pro ú­lit­by; na sto­le bude zůstávat každo­denní chléb.