Ekumenický4. Mojžišova4,7

4. Mojžišova 4:7

Numeri

Na stôl pre po­svät­né chleby pre­strú rúcho z fialového pur­puru a dajú naň misy, čaše, obet­né mis­ky a kan­vice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.


Verš v kontexte

6 Po­tom na ňu položia pri­krýv­ku z tachašovej kože a na to pre­strú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­strčia žr­de. 7 Na stôl pre po­svät­né chleby pre­strú rúcho z fialového pur­puru a dajú naň misy, čaše, obet­né mis­ky a kan­vice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb. 8 Na to pre­strú kar­mazínové rúcho, za­kryjú ho pri­krýv­kou z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A na stôl tvári Hos­podinovej prestrú rúcho z hyacintovomodrého po­stavu a dajú naň misy, lyžice, kon­vice a čaše na lievanie liatej obeti, a ustavičný chlieb bude na ňom.

Evanjelický

7 Na stôl na pred­kladané chleby pre­strú rúcho z mod­rého pur­puru a dajú naň misy, pan­vice na kadid­lo, kan­vice a čaše na úliat­bu ; po­svät­ný chlieb nech je stále na ňom;

Ekumenický

7 Na stôl pre po­svät­né chleby pre­strú rúcho z fialového pur­puru a dajú naň misy, čaše, obet­né mis­ky a kan­vice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.

Bible21

7 Po­tom pro­střou pře­hoz z mod­ré látky na sto­le chle­bů pře­dložení a na něj roz­loží mísy, po­hárky, číše a konvice pro ú­lit­by; na sto­le bude zůstávat každo­denní chléb.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček