Roháček4. Mojžišova3,35

4. Mojžišova 3:35

Numeri

A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichai­lov. Po strane príbyt­ku táborili na sever.


Verš v kontexte

34 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo šesť tisíc dve­sto. 35 A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichai­lov. Po strane príbyt­ku táborili na sever. 36 Úlohou synov Meráriho bolo strážiť do­sky príbyt­ku, jeho zásuv­ky, jeho stĺpy, jeho pod­stav­ce a všet­ko jeho náradie a všet­ku jeho službu

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

35 A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichai­lov. Po strane príbyt­ku táborili na sever.

Evanjelický

35 Rodin­ným kniežaťom čeľadí Meráríov­cov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na sever­nej strane príbyt­ku.

Ekumenický

35 Vod­com rodín merári­ov­ských rodov bol Cúriel, syn Abíchajila; mali táboriť na sever­nej strane príbyt­ku.

Bible21

35 Vůd­cem ot­cov­ského domu me­ra­rij­ských rodů byl Cu­ri­el, syn Abi­chai­lův. Tá­boři­li na se­verní straně Příbytku.