Roháček4. Mojžišova3,34

4. Mojžišova 3:34

Numeri

Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo šesť tisíc dve­sto.


Verš v kontexte

33 Meráriho čeľade boly: čeľaď Mach­liho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho. 34 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo šesť tisíc dve­sto. 35 A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichai­lov. Po strane príbyt­ku táborili na sever.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

34 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo šesť tisíc dve­sto.

Evanjelický

34 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol šesťtisíc dve­sto.

Ekumenický

34 Počet všet­kých spočítaných osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisíc­dve­sto.

Bible21

34 Pod­le se­z­na­mu čítaly 6 200 mužů starších jedno­ho měsíce.