Evanjelický4. Mojžišova3,35

4. Mojžišova 3:35

Numeri

Rodin­ným kniežaťom čeľadí Meráríov­cov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na sever­nej strane príbyt­ku.


Verš v kontexte

34 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol šesťtisíc dve­sto. 35 Rodin­ným kniežaťom čeľadí Meráríov­cov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na sever­nej strane príbyt­ku. 36 Službe Meráríov­cov pod­liehali do­sky príbyt­ku a jeho závory: stĺpy, pod­stav­ce a všet­ko za­riadenie i všet­ka jeho ob­sluha,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

35 A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichai­lov. Po strane príbyt­ku táborili na sever.

Evanjelický

35 Rodin­ným kniežaťom čeľadí Meráríov­cov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na sever­nej strane príbyt­ku.

Ekumenický

35 Vod­com rodín merári­ov­ských rodov bol Cúriel, syn Abíchajila; mali táboriť na sever­nej strane príbyt­ku.

Bible21

35 Vůd­cem ot­cov­ského domu me­ra­rij­ských rodů byl Cu­ri­el, syn Abi­chai­lův. Tá­boři­li na se­verní straně Příbytku.