Roháček4. Mojžišova22,34

4. Mojžišova 22:34

Numeri

Vtedy po­vedal Balám an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš na­proti mne na ces­te, a tak teraz, ak je to zlé v tvojich očiach, vrátim sa domov.


Verš v kontexte

33 Keď ma videla os­lica, vy­hla sa mi toto už po tretí raz. A nech sa mi ne­vyh­ne, je is­té, že by som i ja teba bol teraz za­bil a ju by som bol nechal živú. 34 Vtedy po­vedal Balám an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš na­proti mne na ces­te, a tak teraz, ak je to zlé v tvojich očiach, vrátim sa domov. 35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Balámovi: Iď s tými mužmi! Avšak jedine to slovo, ktoré ti budem hovoriť, to budeš hovoriť. A tak išiel Balám s kniežatami Balákovými.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

34 Vtedy po­vedal Balám an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš na­proti mne na ces­te, a tak teraz, ak je to zlé v tvojich očiach, vrátim sa domov.

Evanjelický

34 Bileám od­povedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš proti mne na ces­te. Ale teraz, ak sa ti to ne­páči, chcem sa vrátiť!

Ekumenický

34 Bileám od­povedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že sa mi staviaš do ces­ty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa.

Bible21

34 Balaám Hos­po­di­novu an­dělu od­po­věděl: „Zhřešil jsem! Ne­věděl jsem, že ses mi po­stavil do ces­ty. Pokud se ti ta věc ne­líbí, vrátím se domů.“