Roháček4. Mojžišova22,33

4. Mojžišova 22:33

Numeri

Keď ma videla os­lica, vy­hla sa mi toto už po tretí raz. A nech sa mi ne­vyh­ne, je is­té, že by som i ja teba bol teraz za­bil a ju by som bol nechal živú.


Verš v kontexte

32 A an­jel Hos­podinov mu riekol: Prečo si bil svoju os­licu toto už po tretí raz? Hľa, ja som vy­šiel protiviť sa ti, lebo táto cesta je zhub­ná predo mnou. 33 Keď ma videla os­lica, vy­hla sa mi toto už po tretí raz. A nech sa mi ne­vyh­ne, je is­té, že by som i ja teba bol teraz za­bil a ju by som bol nechal živú. 34 Vtedy po­vedal Balám an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš na­proti mne na ces­te, a tak teraz, ak je to zlé v tvojich očiach, vrátim sa domov.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

33 Keď ma videla os­lica, vy­hla sa mi toto už po tretí raz. A nech sa mi ne­vyh­ne, je is­té, že by som i ja teba bol teraz za­bil a ju by som bol nechal živú.

Evanjelický

33 Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa nebola vy­hla, teraz by som ťa za­bil, ale ju by som nechal nažive.

Ekumenický

33 Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa mi nebola vy­hla, bol by som ťa za­bil a ju by som nechal nažive.

Bible21

33 Oslice mě spatři­la a už třikrát pře­de mnou uhnu­la. Kdy­by mi ne­uhnu­la, už bych tě za­bil, ale ji bych ne­chal žít!“