RoháčekNehemiáš5,10

Nehemiáš 5:10

A veď i ja, moji bratia a moji služob­níci im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechaj­me tú úžeru!


Verš v kontexte

9 A ďalej som po­vedal: Nie je to dob­rá vec, ktorú robíte. Či ne­máte radšej chodiť v báz­ni našeho Boha ako v po­tupe po­hanov, našich ne­priateľov? 10 A veď i ja, moji bratia a moji služob­níci im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechaj­me tú úžeru! 11 Na­vráťte im, prosím, ešte dnes ich polia, ich vinice, ich olivové sady a ich domy a celý úrok peňazí a zbožia, vína a oleja, čo od nich úžerou beriete.

späť na Nehemiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 A veď i ja, moji bratia a moji služob­níci im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechaj­me tú úžeru!

Evanjelický

10 Ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze i obilie. Od pusťme im ten­to dlh!

Ekumenický

10 Veď i ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze a obilie. Od­pusťme im ten­to dlh!

Bible21

10 I já se svý­mi bra­t­ry a mlá­den­ci jsem jim půjčil peníze a obi­lí. Nech­me už toho odírání!