EvanjelickýNehemiáš5,10

Nehemiáš 5:10

Ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze i obilie. Od pusťme im ten­to dlh!


Verš v kontexte

9 Ďalej som po­vedal: Ne­pek­nú vec robíte. Nech­cete chodiť radšej v báz­ni pred naším Bohom, ako byť po­tupovaní našimi po­han­skými ne­priateľmi? 10 Ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze i obilie. Od pusťme im ten­to dlh! 11 Vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, aj úroky z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali.

späť na Nehemiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 A veď i ja, moji bratia a moji služob­níci im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechaj­me tú úžeru!

Evanjelický

10 Ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze i obilie. Od pusťme im ten­to dlh!

Ekumenický

10 Veď i ja, moji bratia i moji sluhovia im požičiavame peniaze a obilie. Od­pusťme im ten­to dlh!

Bible21

10 I já se svý­mi bra­t­ry a mlá­den­ci jsem jim půjčil peníze a obi­lí. Nech­me už toho odírání!