RoháčekNehemiáš5,11

Nehemiáš 5:11

Na­vráťte im, prosím, ešte dnes ich polia, ich vinice, ich olivové sady a ich domy a celý úrok peňazí a zbožia, vína a oleja, čo od nich úžerou beriete.


Verš v kontexte

10 A veď i ja, moji bratia a moji služob­níci im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechaj­me tú úžeru! 11 Na­vráťte im, prosím, ešte dnes ich polia, ich vinice, ich olivové sady a ich domy a celý úrok peňazí a zbožia, vína a oleja, čo od nich úžerou beriete. 12 A odpovedali: Na­vrátime a nebudeme po­hľadávať od nich. Urobíme tak, ako hovoríš. Vtedy som svolal kňazov a za­viazal som ich prísahou, aby urobili tak.

späť na Nehemiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Na­vráťte im, prosím, ešte dnes ich polia, ich vinice, ich olivové sady a ich domy a celý úrok peňazí a zbožia, vína a oleja, čo od nich úžerou beriete.

Evanjelický

11 Vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, aj úroky z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali.

Ekumenický

11 Nuž vráťte im ešte dnes ich polia, vinice, olivy a domy, ako aj úrok z peňazí, obilia, muštu a oleja, čo ste im požičali.

Bible21

11 Vrať­te jim ještě dnes je­jich po­le, vi­nice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obi­lí, ví­na i ole­je, za který jim půjčujete!“