RoháčekMatúš6,31

Matúš 6:31

Evanjelium podľa Matúša

Ne­staraj­te sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa za­odejeme?


Verš v kontexte

30 Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zaj­tra môže byť hodená do pece, Bôh tak od­ieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery! 31 Ne­staraj­te sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa za­odejeme? 32 Lebo to všet­ko hľadajú po­hania, a veď váš nebes­ký Otec vie, že to všet­ko po­trebujete.

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

31 Ne­staraj­te sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa za­odejeme?

Evanjelický

31 Nebuďte teda ustaros­tení a nehovor­te: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme od­ievať?

Ekumenický

31 Nehovor­te teda ustaros­tene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si ob­lečieme?

Bible21

31 Neměj­te tedy sta­rosti. Neříkej­te: ‚Co bu­de­me jíst? Co bu­de­me pít? Co si oblečeme?‘