RoháčekMatúš6,30

Matúš 6:30

Evanjelium podľa Matúša

Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zaj­tra môže byť hodená do pece, Bôh tak od­ieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery!


Verš v kontexte

29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak od­iaty jako jed­na z nich. 30 Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zaj­tra môže byť hodená do pece, Bôh tak od­ieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery! 31 Ne­staraj­te sa tedy a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa za­odejeme?

späť na Matúš, 6

Príbuzné preklady Roháček

30 Ak tedy poľnú trávu, ktorá je dnes a zaj­tra môže byť hodená do pece, Bôh tak od­ieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery!

Evanjelický

30 Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zaj­tra ju do pece hodia, Boh tak za­odieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?

Ekumenický

30 Keď teda Boh tak­to ob­lieka trávu na poli, ktorá dnes je a zaj­tra ju hodia do pece, či ne­ob­lečie oveľa skôr vás, vy malover­ní?

Bible21

30 Jest­liže tedy Bůh tak­to ob­léká polní trávu, která dnes je a zít­ra bude ho­ze­na do pe­ce, ne­ob­lékne snad mno­hem spíš vás, vy malověrní?