RoháčekMatúš28,18

Matúš 28:18

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš pri­stúpiac hovoril s nimi a po­vedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.


Verš v kontexte

17 A keď ho videli, klaňali sa mu, ale nie­ktorí po­chybovali. 18 A Ježiš pri­stúpiac hovoril s nimi a po­vedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeník­mi všet­ky národy krs­tiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

18 A Ježiš pri­stúpiac hovoril s nimi a po­vedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.

Evanjelický

18 Ježiš pri­stúpil k nim a po­vedal im: Daná je mi všet­ka moc na nebi a na zemi.

Ekumenický

18 Ježiš pri­stúpil a po­vedal im: Daná mi je všet­ka moc na nebi aj na zemi.

Bible21

18 Ježíš k nim přistou­pil a ře­kl: „Je mi dá­na veškerá moc na nebi i na ze­mi.