RoháčekMatúš24,2

Matúš 24:2

Evanjelium podľa Matúša

Ale Ježiš od­povedal a riekol im: Či ne­vidíte všet­kého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.


Verš v kontexte

1 Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pri­stúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stav­by chrámu. 2 Ale Ježiš od­povedal a riekol im: Či ne­vidíte všet­kého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vr­chu, pri­stúpili k nemu učeníci osobit­ne a riek­li: Po­vedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a skonania sveta?

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale Ježiš od­povedal a riekol im: Či ne­vidíte všet­kého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Evanjelický

2 Riekol im: Či vidíte všet­ko toto? Veru vám hovorím, že nezos­tane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Ekumenický

2 On im však po­vedal: Vidíte toto všet­ko? Amen, hovorím vám, že tu ne­os­tane kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané.

Bible21

2 On jim ale ře­kl: „Vi­dí­te to všech­no? Amen, říkám vám, že tu ne­zůstane ká­men na ka­meni. Všech­no bude zbořeno.“