RoháčekMatúš22,38

Matúš 22:38

Evanjelium podľa Matúša

To je to veľké a pr­vé pri­kázanie.


Verš v kontexte

37 A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srd­com, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je to veľké a pr­vé pri­kázanie. 39 A druhé, tomu podob­né je: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba!

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

38 To je to veľké a pr­vé pri­kázanie.

Evanjelický

38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie.

Ekumenický

38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie.

Bible21

38 To je první a nej­větší přikázání.