RoháčekMatúš22,39

Matúš 22:39

Evanjelium podľa Matúša

A druhé, tomu podob­né je: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba!


Verš v kontexte

38 To je to veľké a pr­vé pri­kázanie. 39 A druhé, tomu podob­né je: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba! 40 Na tých­to dvoch pri­kázaniach visí celý zákon i proroci.

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

39 A druhé, tomu podob­né je: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba!

Evanjelický

39 A druhé je mu podob­né: Milovať budeš blížneho ako seba samého.

Ekumenický

39 Druhé je mu podob­né: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého.

Bible21

39 Druhé je mu podobné: ‚­Mi­luj svého bližního jako sám sebe.‘