EkumenickýMatúš22,38

Matúš 22:38

Evanjelium podľa Matúša

To je veľké a pr­vé pri­kázanie.


Verš v kontexte

37 A on mu od­povedal: Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. 38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie. 39 Druhé je mu podob­né: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého.

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

38 To je to veľké a pr­vé pri­kázanie.

Evanjelický

38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie.

Ekumenický

38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie.

Bible21

38 To je první a nej­větší přikázání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček