EvanjelickýMatúš22,38

Matúš 22:38

Evanjelium podľa Matúša

To je veľké a pr­vé pri­kázanie.


Verš v kontexte

37 Od­povedal mu: Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou mysľou. 38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie. 39 A druhé je mu podob­né: Milovať budeš blížneho ako seba samého.

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

38 To je to veľké a pr­vé pri­kázanie.

Evanjelický

38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie.

Ekumenický

38 To je veľké a pr­vé pri­kázanie.

Bible21

38 To je první a nej­větší přikázání.