RoháčekMatúš18,19

Matúš 18:19

Evanjelium podľa Matúša

A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shod­nú na zemi o jakej­koľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach.


Verš v kontexte

18 Ameň vám hovorím: Všet­ko, čo by ste sviazali na zemi, bude sviazané aj na nebi; a všet­ko, čo by ste roz­viazali na zemi, bude roz­viazané aj na nebi. 19 A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shod­nú na zemi o jakej­koľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shod­nú na zemi o jakej­koľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

19 A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás do­hod­nú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, do­stane sa im toho od môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach.

Ekumenický

19 Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Bible21

19 Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně če­hoko­li, za co by pro­si­li, stane se jim to od mého ne­bes­kého Ot­ce.