RoháčekMarek5,1

Marek 5:1

Evanjelium podľa Mareka

A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov.


Verš v kontexte

1 A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov. 2 A jako vy­šiel z lode, hneď sa s ním stretol človek z hrobov, v nečis­tom duchu, 3 ktorý to človek mal svoje obyd­lie v hroboch, a už ho ani reťazami ne­mohol ni­kto viacej po­viazať,

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov.

Evanjelický

1 Po­tom prišli na druhú stranu mora, do kraja Gerazénov.

Ekumenický

1 Prišli na druhý breh mora do geraz­ského kraja.

Bible21

1 Teh­dy se přeplavi­li přes je­ze­ro do ge­ra­sen­ského kraje.

RoháčekMarek5,1