RoháčekMarek5,3

Marek 5:3

Evanjelium podľa Mareka

ktorý to človek mal svoje obyd­lie v hroboch, a už ho ani reťazami ne­mohol ni­kto viacej po­viazať,


Verš v kontexte

2 A jako vy­šiel z lode, hneď sa s ním stretol človek z hrobov, v nečis­tom duchu, 3 ktorý to človek mal svoje obyd­lie v hroboch, a už ho ani reťazami ne­mohol ni­kto viacej po­viazať, 4 pre­tože bol čas­to po­viazaný putami na nohách a reťazami a roz­tr­hal reťazi a putá polámal, a ni­kto ho ne­vládal skrotiť.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 ktorý to človek mal svoje obyd­lie v hroboch, a už ho ani reťazami ne­mohol ni­kto viacej po­viazať,

Evanjelický

3 býval totiž v hroboch, a ni­kto ho ne­mohol sput­nať ani reťazami.

Ekumenický

3 Býval v hroboch a nik ho už ne­vládal sput­nať ani reťazami.

Bible21

3 Byd­lel v hro­bech a nikdo ho už ne­mohl ani svázat řetězem.

RoháčekMarek5,3