RoháčekMarek5,2

Marek 5:2

Evanjelium podľa Mareka

A jako vy­šiel z lode, hneď sa s ním stretol človek z hrobov, v nečis­tom duchu,


Verš v kontexte

1 A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov. 2 A jako vy­šiel z lode, hneď sa s ním stretol človek z hrobov, v nečis­tom duchu, 3 ktorý to človek mal svoje obyd­lie v hroboch, a už ho ani reťazami ne­mohol ni­kto viacej po­viazať,

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 A jako vy­šiel z lode, hneď sa s ním stretol človek z hrobov, v nečis­tom duchu,

Evanjelický

2 A hneď, ako vy­stúpil z lode, vy­šiel Mu z hrobov na­proti človek nečis­tého ducha;

Ekumenický

2 Sot­va vy­stúpil z lode, hneď mu vy­šiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom.

Bible21

2 Jakmi­le vy­stou­pil z lo­di, ihned pro­ti ně­mu z hrobů vy­šel člověk po­se­dlý nečis­tým du­chem.

RoháčekMarek5,2