RoháčekMarek10,49

Marek 10:49

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy po­stál Ježiš a kázal ho za­volať. A za­volali slepého a vraveli mu: Dúfaj, vstaň, volá ťa.


Verš v kontexte

48 A mnohí mu do­hovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49 Vtedy po­stál Ježiš a kázal ho za­volať. A za­volali slepého a vraveli mu: Dúfaj, vstaň, volá ťa. 50 A on od­hodiac svoj plášť vy­skočil a išiel k Ježišovi.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

49 Vtedy po­stál Ježiš a kázal ho za­volať. A za­volali slepého a vraveli mu: Dúfaj, vstaň, volá ťa.

Evanjelický

49 Tu Ježiš za­stal a po­vedal: Za­volaj­te ho! I za­volali slep­ca a po­vedali mu: Vzmuž sa, vstaň! Volá ťa.

Ekumenický

49 Ježiš sa za­stavil a po­vedal: Za­volaj­te ho! Nato slep­ca pri­volali a po­vedali mu: Dúfaj! Vstaň, volá ťa!

Bible21

49 Ježíš se za­stavil a ře­kl: „Zavo­lej­te ho.“ A tak toho slep­ce za­vo­la­li. „Vzchop se!“ říka­li mu. „Vstávej, vo­lá tě!“