RoháčekMarek10,33

Marek 10:33

Evanjelium podľa Mareka

Hľa, vraj, ideme hore do Jeruzalema, a Syn človeka bude vy­daný naj­vyšším kňazom a zákon­níkom, a od­súdia ho na sm­rť a vy­dajú ho po­hanom,


Verš v kontexte

32 A boli na ces­te idúc hore do Jeruzalema, a Ježiš išiel pop­red­ku pred nimi, a oni sa desili a idúc za ním báli sa. Vtedy si opät pojal tých dvanás­tich a začal im hovoriť, čo sa mu má pri­hodiť. 33 Hľa, vraj, ideme hore do Jeruzalema, a Syn človeka bude vy­daný naj­vyšším kňazom a zákon­níkom, a od­súdia ho na sm­rť a vy­dajú ho po­hanom, 34 a budú sa mu po­smievať, budú ho bičovať a budú pľuvať na neho a za­bijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕt­vych.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

33 Hľa, vraj, ideme hore do Jeruzalema, a Syn človeka bude vy­daný naj­vyšším kňazom a zákon­níkom, a od­súdia ho na sm­rť a vy­dajú ho po­hanom,

Evanjelický

33 Aj­hľa, vy­stupujeme do Jeruzalema, a Syn človeka bude vy­daný veľkňazom a zákon­níkom, od­súdia Ho na sm­rť a vy­dajú po­hanom.

Ekumenický

33 Po­zrite, vy­stupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vy­daný veľkňazom a zákon­níkom. Od­súdia ho na sm­rť, vy­dajú po­hanom,

Bible21

33 „Hle, blíží­me se k Je­ruzalé­mu. Tam bude Syn člověka vy­dán vrch­ním kněžím a znal­cům Písma. Od­soudí ho k smrti, vy­dají po­hanům,