RoháčekMarek1,36

Marek 1:36

Evanjelium podľa Mareka

A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.


Verš v kontexte

35 A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vy­šiel a od­išiel na pus­té mies­to a tam sa mod­lil. 36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním. 37 A keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.

Evanjelický

36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.

Ekumenický

36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním.

Bible21

36 Ši­mon a ostatní se ale pusti­li za ním.

RoháčekMarek1,36