EvanjelickýMarek1,36

Marek 1:36

Evanjelium podľa Mareka

I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.


Verš v kontexte

35 Za­včasu nad­ránom, ešte za tmy, vstal a vy­šiel, od­išiel na osamelé mies­to a tam sa mod­lil. 36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním. 37 Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A ponáhľajúc sa sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním.

Evanjelický

36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním.

Ekumenický

36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním.

Bible21

36 Ši­mon a ostatní se ale pusti­li za ním.