RoháčekMarek1,21

Marek 1:21

Evanjelium podľa Mareka

A vošli do Kafar­nau­ma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.


Verš v kontexte

20 A hneď ich po­volal. A oni opustiac svoj­ho otca Zebedea na lodi s nájom­ník­mi od­išli za ním. 21 A vošli do Kafar­nau­ma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 A žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako zákon­níci.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A vošli do Kafar­nau­ma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.

Evanjelický

21 Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.

Ekumenický

21 Tak prišli do Kafar­nau­ma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.

Bible21

21 Když po­tom přiš­li do Kafarnaum, vešel hned v so­bo­tu do syna­go­gy a učil.

RoháčekMarek1,21