EvanjelickýMarek1,21

Marek 1:21

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.


Verš v kontexte

20 Hneď ich za­volal a oni zanechali otca Zebedea s jeho po­moc­ník­mi na lodi a šli za Ním. 21 Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. 22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákon­níci.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A vošli do Kafar­nau­ma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.

Evanjelický

21 Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.

Ekumenický

21 Tak prišli do Kafar­nau­ma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.

Bible21

21 Když po­tom přiš­li do Kafarnaum, vešel hned v so­bo­tu do syna­go­gy a učil.