EkumenickýMarek1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:21

Evanjelium podľa Mareka

Tak prišli do Kafar­nau­ma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.


Verš v kontexte

20 Hneď ich po­volal. Oni zanechali svoj­ho otca Zebedeja s nádenníkmi na lodi a od­išli za ním. 21 Tak prišli do Kafar­nau­ma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. 22 Žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákon­níci.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A vošli do Kafar­nau­ma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.

Evanjelický

21 Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil.

Ekumenický

21 Tak prišli do Kafar­nau­ma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.

Bible21

21 Když po­tom přiš­li do Kafarnaum, vešel hned v so­bo­tu do syna­go­gy a učil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček