RoháčekMalachiáš2,12

Malachiáš 2:12

Hos­podin nech vy­plieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, od­povedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obet­ný dar obil­ný Hos­podinovi Zá­stupov.


Verš v kontexte

11 Zem Júdova robí ne­ver­ne, a ohav­nosť sa deje v Iz­raelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvr­nil svätyňu Hos­podinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha. 12 Hos­podin nech vy­plieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, od­povedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obet­ný dar obil­ný Hos­podinovi Zá­stupov. 13 A toto po druhé robíte, že po­krývate ol­tár Hos­podinov sl­zami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby po­zrel na obet­ný dar obil­ný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin nech vy­plieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, od­povedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obet­ný dar obil­ný Hos­podinovi Zá­stupov.

Evanjelický

12 Tomu, kto to činí, nech Hos­podin vy­hubí sved­ka i ob­haj­cu zo stanov Jákobových ako i toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi moc­nos­tí.

Ekumenický

12 Kiež tomu, kto sa toho do­púšťa, Hos­podin vy­hubí z Jákobových stanov sved­ka i ob­haj­cu, ako aj toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi zá­stupov.

Bible21

12 Ať Hos­po­din vy­hladí z Jáko­bových stanů každého, kdo to pro­vádí, ať je to kdoko­li – i kdy­by Hos­po­di­nu zástupů přinášel obě­ti!