EvanjelickýMalachiáš2,12

Malachiáš 2:12

Tomu, kto to činí, nech Hos­podin vy­hubí sved­ka i ob­haj­cu zo stanov Jákobových ako i toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi moc­nos­tí.


Verš v kontexte

11 Vierolom­ne koná Júda a ohav­nosť sa deje v Iz­raeli i v Jeruzaleme, lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho boha, znes­vätil svätyňu Hos­podinovu, ktorú On miluje. 12 Tomu, kto to činí, nech Hos­podin vy­hubí sved­ka i ob­haj­cu zo stanov Jákobových ako i toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi moc­nos­tí. 13 A druhé, čo robíte: sl­zami po­krývate ol­tár Hos­podinov, plačom a vzdychaním, pre­tože sa už ne­ob­ráti k obeti, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Hos­podin nech vy­plieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, od­povedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obet­ný dar obil­ný Hos­podinovi Zá­stupov.

Evanjelický

12 Tomu, kto to činí, nech Hos­podin vy­hubí sved­ka i ob­haj­cu zo stanov Jákobových ako i toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi moc­nos­tí.

Ekumenický

12 Kiež tomu, kto sa toho do­púšťa, Hos­podin vy­hubí z Jákobových stanov sved­ka i ob­haj­cu, ako aj toho, kto prináša obet­ný dar Hos­podinovi zá­stupov.

Bible21

12 Ať Hos­po­din vy­hladí z Jáko­bových stanů každého, kdo to pro­vádí, ať je to kdoko­li – i kdy­by Hos­po­di­nu zástupů přinášel obě­ti!