RoháčekLukáš9,4

Lukáš 9:4

Evanjelium podľa Lukáša

A do ktoréhokoľvek domu voj­dete, tam zo­staňte a od­tiaľ vy­j­dite.


Verš v kontexte

3 a po­vedal im: Neber­te ničoho na ces­tu ani palice ani kap­sy ani chleba ani peňazí ani ne­mať po dvoje sukieň. 4 A do ktoréhokoľvek domu voj­dete, tam zo­staňte a od­tiaľ vy­j­dite. 5 A čo do všet­kých tých, ktorí by vás ne­prijali, idúc von z toho mes­ta i ten prach so svojich nôh stras­te na svedoc­tvo proti nim.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 A do ktoréhokoľvek domu voj­dete, tam zo­staňte a od­tiaľ vy­j­dite.

Evanjelický

4 a do ktorého domu by ste prišli, zo­staňte tam a od­tiaľ choďte ďalej.

Ekumenický

4 Vždy, keď voj­dete do nie­ktorého domu, zo­staňte tam a ne­vychádzaj­te od­tiaľ.

Bible21

4 Do kteréhoko­li domu ve­jdete, zůstaň­te tam a od­tud zas jdě­te dál.