RoháčekLukáš9,5

Lukáš 9:5

Evanjelium podľa Lukáša

A čo do všet­kých tých, ktorí by vás ne­prijali, idúc von z toho mes­ta i ten prach so svojich nôh stras­te na svedoc­tvo proti nim.


Verš v kontexte

4 A do ktoréhokoľvek domu voj­dete, tam zo­staňte a od­tiaľ vy­j­dite. 5 A čo do všet­kých tých, ktorí by vás ne­prijali, idúc von z toho mes­ta i ten prach so svojich nôh stras­te na svedoc­tvo proti nim. 6 A tak vy­šli a chodili po mes­tečkách zves­tujúc evan­jelium a uzdravovali všade.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 A čo do všet­kých tých, ktorí by vás ne­prijali, idúc von z toho mes­ta i ten prach so svojich nôh stras­te na svedoc­tvo proti nim.

Evanjelický

5 A kdekoľvek by vás ne­prijali, vy­j­dite z toho mes­ta a stras­te si prach z nôh na svedec­tvo proti nim.

Ekumenický

5 Keby vás nie­kde ne­prijali, odíďte z toho mes­ta a stras­te si prach z nôh ako svedec­tvo proti nim.

Bible21

5 Kde­ko­li by vás ne­při­ja­li, vy­jdě­te z toho měs­ta a setřes­te si prach z no­hou na svě­de­ctví pro­ti nim.“