RoháčekLukáš9,3

Lukáš 9:3

Evanjelium podľa Lukáša

a po­vedal im: Neber­te ničoho na ces­tu ani palice ani kap­sy ani chleba ani peňazí ani ne­mať po dvoje sukieň.


Verš v kontexte

2 A po­slal ich kázať kráľov­stvo Božie a uzdravovať ne­moc­ných 3 a po­vedal im: Neber­te ničoho na ces­tu ani palice ani kap­sy ani chleba ani peňazí ani ne­mať po dvoje sukieň. 4 A do ktoréhokoľvek domu voj­dete, tam zo­staňte a od­tiaľ vy­j­dite.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vedal im: Neber­te ničoho na ces­tu ani palice ani kap­sy ani chleba ani peňazí ani ne­mať po dvoje sukieň.

Evanjelický

3 Po­vedal im: Nič si neber­te na ces­tu, ani palicu, ani kap­su, ani chleba, ani striebor­né peniaze, ani dve košele;

Ekumenický

3 Po­vedal im: Nič si neber­te na ces­tu; ani palicu, ani kap­su, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat.

Bible21

3 Ře­kl jim: „Nic si na tu ces­tu ne­ber­te: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; ne­ber­te si ani náhradní koši­le.