RoháčekLukáš9,36

Lukáš 9:36

Evanjelium podľa Lukáša

A medzi­tým, čo za­vznel ten hlas, na­chádzal sa Ježiš zase len sám. A oni mlčali o veci a ne­povedali v tých dňoch ni­komu ničoho o tom, čo videli.


Verš v kontexte

35 A hlas za­vznel z ob­laku, ktorý hovoril: Toto je ten môj milý Syn, toho počúvaj­te! 36 A medzi­tým, čo za­vznel ten hlas, na­chádzal sa Ježiš zase len sám. A oni mlčali o veci a ne­povedali v tých dňoch ni­komu ničoho o tom, čo videli. 37 A stalo sa na­sledujúceho dňa, keď sišli s vr­chu, že sa stretol s ním veliký zá­stup.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

36 A medzi­tým, čo za­vznel ten hlas, na­chádzal sa Ježiš zase len sám. A oni mlčali o veci a ne­povedali v tých dňoch ni­komu ničoho o tom, čo videli.

Evanjelický

36 Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmĺk­li a v tých dňoch ne­povedali ni­komu ani slovo o tom, čo videli.

Ekumenický

36 A keď hlas do­znel, os­tal Ježiš sám. V tých dňoch za­chovali mlčanie a ni­komu nehovorili o tom, čo videli.

Bible21

36 Když ten hlas do­zněl, naš­li tam jen sa­motného Ježíše. Zůsta­li zti­cha a v těch dnech niko­mu ne­pro­zra­di­li, co vi­dě­li.